4 Δεκ 2015

Louisiana Red - Too Poor To Die
To Poor to Die, το δωδέκατο τραγούδι του άλμπουμ με τίτλο The Blues Purity Of Louisiana
Red του Αμερικάνου μουσικού Louisiana Red.
Κυκλοφόρησε το 1975.

Ύφος τραγουδιού και άλμπουμ: Blues

Too Poor To Die 

Last night I had a dream
I dream I died
The undertaker came
To carry me for the ride
I couldn't afford a coffin
Embalmin' kinda high
I jumped off my death bed
Cause I too poor to die
I's in trouble
And I'll tell you the reason why
I'm just too poor people
I'm too poor to go lay down and die

I dream at the cemetery
I couldn't afford enough
To pay the gravediggers
To cover me up
It cost a lot of money
Cause they was union men
I guess before I die
I better think again
I'm in trouble
And I'll tell you the reason why
I'm just too poor people
I'm too poor to go lay down and die

Dream I met the devil
He is waitin' at the gate
Say "come on in Red
You ain't a minute late"
Said he lead me to his kingdom
Lead me by my arm
But he wouldn't move my body
Less I grease his palm
I's in trouble
And I'll tell you the reason why
I'm just too poor people
I'm too poor to go lay down and die

George Strait - Every Time You Throw Dirt On Her(You Lose A Little Ground)

Every Time You Throw Dirt On Her(You Lose A Little Ground), γραμμένο από τους Michael Garvin & Tom Shapiro. Το όγδοο τραγούδι ...