25 Ιουν 2017

Buckwheat Zydeco - I'm On the Wonder

I'm On A Wonder, το δέκατο τραγούδι του άλμπουμ με τίτλο Ils Sont Partis  του Αμερικάνου
μουσικού Buckwheat Zydeco.
Κυκλοφόρησε το 1984.

Ύφος τραγουδιού και άλμπουμ: Blues

I'm on the wonder


I'm on the wonder
If you ever think of me

I'm on the wonder
If you ever think of me

Lord know, I love you
But I'm linvin' in misery
Tell me why
Why you treat me just the way you do
Tell me why, tell me why
Why you treat me, the way you do


You know girl, you make me love
Then you turned around
And you treat me
Just like a fool

I'm on the wonder
If you ever think of me
I'm on the wonder
If you ever think of me
Little girl you know I love you
But I'm linvin' in misery                        

Mundell Lowe - Tangerine

Tangerine, το έβδομο κομμάτι του άλμπουμ με τίτλο California Guitar  του Αμερικάνου μουσικού  Mundell Lowe. Κυκλοφόρησε το 1976. ...