6 Ιουλ 2016

Led Zeppelin - Hots On For Nowhere.
Hots On for Nowhere, το τρίτο τραγούδι του άλμπουμ με τίτλο Presence της Αγγλικής
μπάντας Led Zeppelin.
Ηχογραφήθηκε στη Γερμανία Νοέμβριο με Δεκέμβριο του 1975 και κυκλοφόρησε 31 Μαρτίου του 1976.

Ύφος τραγουδιού και άλμπουμ: Rock

Hots On For Nowhere

I was burned in the heat of the moment,
Though it couldn't have been the heat of the day
When I learned how my time had been wasted,
(And a) tear fell as I turned away

Now I've got friends who will give me their shoulder,
Event I should happen to fall
Time and his bride growing older
I've got friends who will give me fuck all

(On the) corner of Bleeker and nowhere
In the land of not quite day
A shiver runs down my backbone
Face in the mirror turns grey

So (I) looked round to hitch up the reindeer
Searching hard trying to brighten the day
I turned around to look for the snowman
To my surprise he'd melted away.

As the moon and the stars call the order
Inside my tides dance the ebb and sway
The sun in my soul's sinking lower
While the hope in my hands turns to clay
I don't ask that my field's full of clover
I don't moan at opportunity's door
And if you ask my advice, take it slower
Then your story'd be your finest reward.

Lost on the path to attainment
Search in the eyes of the wise
When I bled from the heart of the matter
I started bleeding without a disguise

Now everything's fine under heaven
Now and then you've got to take time to pause
When you're down on the ground, don't be messin' around
Or you'll land in a boat without oars
Hey babe, Hey babe, Hey babe,
I lost my way.

Hey babe, Hey babe,
I don't know where I'm gonna find it.

Hey babe, Hey babe,
Do you wanna know,
Do you really, really, wanna help me, yeah?

Let me tell you now, babe
Let me tell you
That it feels so good that it must be right

Now my babe,
Let me tell you
That it feels so good that it must be right...

Etta James - Laying Beside You

Laying Beside You, γραμμένο από την Eugene Record, το πρώτο τραγούδι του άλμπουμ με τίτλο Deep in the Night της Αμερικανίδας τραγου...