22 Αυγ 2013

Steve Winwood - Night Train
Night Train, γραμμένο από τους Steve Winwood και Will Jennings, το έκτο κατά σειρά
τραγούδι του άλμπουμ με τίτλο Are Of A Diver του Άγγλου μουσικού Steve Winwood. 
Ηχογραφήθηκε το 1980 στην Αγγλία και κυκλοφόρησε στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Ύφος κομματιού και άλμπουμ: Rock

Night Train

 Out of the night burning with light
Train shining black, I won't look back, life is running
Hoping some day someone will say
I got it made, pull up the shade, let the sun in

Down on the night train, I feel the starlight steal away
Use up a lifetime looking for the break of day

Border patrol looking through me
The towns without names all look the same, I hear crying
Paris to Spain, countries in pain
Caught up in flight, feeling the sight, Europe dying

Down on the night train, feel the starlight steal away
Use up a lifetime looking for the break of day

Rolling on, hear the wheels singing
Fever keeps coming on so strong
My ticket paid, trying to fade, I hope I get there
Not just somewhere I was leaving
Out in the dark all the wolves bark
But I folds my arms try to keep warm by believing

Down on the night train, I feel the starlight steal away
Use up a lifetime looking for the break of day

Hard rain following on, cold wheels moving on
Everybody they're so 'lone down on the night train
Hard rain following on, cold wheels moving on
Everybody they're so 'lone down on the night train
Night train, night train

Hard rain following on, cold wheels moving on
Everybody they're so 'lone down on the night train
Hard rain following on, cold wheels moving on
Everybody oh, so 'lone down on the night train
Night train, night train, night train, night train 

Etta James - Laying Beside You

Laying Beside You, γραμμένο από την Eugene Record, το πρώτο τραγούδι του άλμπουμ με τίτλο Deep in the Night της Αμερικανίδας τραγου...